Smaller Default Larger

14 kwietnia - Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 roku. Na mocy ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, 14 kwietnia stał się nowym świętem narodowym.
       Chrzest Polski miał wymiar nie tylko religijny, ale też polityczny i strategiczny. To właśnie dzięki niemu „nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy”.

        Na podstawie badań historycznych uważa się, że 14 kwietnia to dzień narodzin państwa polskiego z powodu przyjęcia chrztu przez Mieszka I. To jedna z ważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

       To w tym dniu, w sposób symboliczny, wspominamy narodziny naszego kraju, poprzez wywieszenie flag m.in. na budynkach użyteczności publicznej.

      W naszej szkole uczniowie włączyli się w obchody tego dnia przygotowując prezentacje, plakaty, uczestnicząc w lekcjach historii oraz konkursie plastycznym „Początki Polski”.

Małgorzata Krzemińska