Smaller Default Larger
Powstanie, dzieje i rozwój Zespołu Szkół w Dominikowicach
 
       Za oficjalną datę powstania szkoły w Dominikowicach przyjmuje się rok 1905, kiedy to zalegalizowano szkołę jednoklasową. Jednakże już 1 września 1903 roku utworzono w Dominikowicach klasę eksperymentalną I i II stopnia, aby dzieci nie musiały uczęszczać do odległej szkoły zlokalizowanej na granicy Dominikowic i Kobylanki. Nauczycielem został wówczas Mieczysław Muszyński (późniejszy kierownik szkoły w latach 1910-1925). Taka sytuacja trwała przez dwa lata. W 1905 roku Wysoka Rada Szkolna Krajowa zalegalizowała w naszej miejscowości szkołę jednoklasową, która mieściła się w dwóch wynajmowanych salach. Decyzją ówczesnych władz oświatowych powołano radę szkoły, której przewodniczył ksiądz Antoni Walewander - proboszcz z Kobylanki, zastępcą przewodniczącego był Józef Stępień, a w skład rady weszli jeszcze Błażej Jakóbczyk i Kazimierz Mika.
W 1906 roku gmina zakupiła grunt, który został przeznaczony pod budynek nowej szkoły. Rada Szkolna Krajowa zgodziła się wkrótce na budowę jednopiętrowego budynku. Inwestycja budowlana została ukończona w 1908 roku, kiedy to od 1 września nauka odbywała się w nowo powstałym budynku szkolnym. Sytuacja taka trwała od roku 1914, kiedy to dotarły do naszej wsi działania I wojny światowej.
Od 27 grudnia 1914 roku do 2 maja 1915 roku w budynku szkolnym mieścił się sztab artylerii. Uczący wówczas nauczyciele, jak i wielu mieszkańców wsi zostało powołanych do służby wojskowej.
Po zakończeniu wojny dzięki dużemu wysiłkowi kierownika i mieszkańców Dominikowic szkoła po znacznych zniszczeniach wojennych została wyremontowana.
Nauka była kontynuowana w takiej samej formie jak przed tragicznymi wydarzeniami wojennymi. Kolejne zmiany nastąpiły w 1938 roku, a więc tuż przed wybuchem II wojny światowej.
      Wskutek działań wojennych inauguracja roku szkolnego odbyła się dopiero 1 grudnia, a systematyczna nauka rozpoczęła się od 2 stycznia 1940 roku. Do szkoły, mimo że zapisanych było 220 dzieci, to uczęszczało tylko 143 uczniów. Placówka była szkołą drugiego stopnia, liczącą 4 nauczycieli.
W roku 1944 rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie 1 września, ale regularna nauka była realizowana dopiero od 4 grudnia. Sale szkolne i część mieszkania służbowego została zajęta na kwatery wojskowe w związku z  ruchem wojsk niemieckich. W grudniu miejscowa komenda wojskowa na szkolną klasę przydzieliła salę w mleczarni wiejskiej ponieważ budynek szkoły został niemal całkowicie zdewastowany.
Zdołano urządzić tylko 2 sale lekcyjne, w których nauka rozpoczęła się od 2 lutego1945 roku. Równocześnie remontowano pozostałą część budynku. Od 1956 roku szkoła funkcjonowała jako siedmioklasowa. 1 września 1966 roku odszedł na emeryturę kierownik szkoły pan Tomasz  Ochołek, który to stanowisko pełnił od 1938 roku.
Nowym kierownikiem Wydział Oświaty w Gorlicach mianował pana Stanisława Dulębę, który pełnił funkcję dyrektora do 1984 roku . W czerwcu 1968 roku rozpoczęto generalny remont budynku szkolnego w związku z tym zajęcia lekcyjne odbywały się w 2 salach Budynku Gromadzkiego i 2 pomieszczeniach wynajmowanych w domu państwa Osikowiczów.
Warunki do prowadzenia pracy dydaktycznej były wówczas bardzo trudne. W 1969 roku po generalnym remoncie budynek szkolny został oddany do użytku. Istotne zmiany przyniósł rok 1973 kiedy w całym szkolnictwie wprowadzono podział roku szkolnego na 2 okresy (semestry), a na świadectwach zaczęto odnotowywać następujące osiągnięcia uczniów :
- uzyskane miejsce w olimpiadach przedmiotowych
- miejsce w mistrzostwach i olimpiadach sportowych
- lokaty w turniejach młodych mistrzów techniki
- pełnione funkcje społeczne w szkole
- zdobyte wyróżnienia i nagrody
Zmianie uległa skala ocen zachowania uczniów, która wyglądała następująco:
wzorowe, wyróżniające, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie.
W 1975 roku dyrektor szkoły Stanisław Dulęba został powołany na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance, obowiązki dyrektora w Dominikowicach pełniła pani Janina Dulęba.
Szkoła zaczęła funkcjonować jaka ośmioklasowa, a w związku z brakiem wystarczającej ilości sal lekcyjnych nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Dyrektor Stanisław Dulęba w 1978 roku powrócił na poprzednie stanowisko w szkole w Dominikowicach, które zajmował do 1984 roku.
Od 1984 roku do 1986 roku obowiązki dyrektora ponownie przejęła pani Janina Dulęba, która została mianowana na dyrektora w 1986 roku po śmieci pana Stanisława Dulęby.  4 października 1986 roku Szkole podstawowej zostało uroczyście nadane imię Adama Mickiewicza.
W latach 70 i 80 głównym celem dyrekcji, nauczycieli i rodziców było poprawienie bazy materialnej do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Na początku lat 90, aby ułatwić prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, na boisku szkolnym została położona nawierzchnia bitumiczna. Myślano i snuto plany budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły.
W 1999 roku ukończono budowę i oddano wyposażoną salę sportową, co stworzyło doskonałą bazę do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów i zainteresowanych sportem mieszkańców naszej miejscowości. w związku z uchwaleniem przez Sejm RP  nowej struktury szkolnictwa w Polsce w 1999 roku utworzono w Dominikowicach Gimnazjum, obejmujące uczniów obwodu sołectw Dominikowie i Klęczany.
Dyrektorem Gimnazjum została mianowana pani mgr Alicja Górska, a Szkoły Podstawowej została pani Janina Dulęba. Z dniem 31 lipca 2001roku został utworzony Zespół Szkół w Dominikowicach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, a obowiązki dyrektora pełniła pani Janina Dulęba.
W latach 2000-2003 powstał nowy segment między funkcjonującym budynkiem szkoły a nową salą sportową. 1 września 2003 roku nowy obiekt z sześcioma klasami lekcyjnymi został oddany do użytku, przez co znacząco poprawiły się warunki pracy dydaktycznej. W sierpniu 2003 roku Pani Janina Dulęba po 36 latach pracy w tutejszej szkole jako nauczycielka, w tym 22 latach pełnienia funkcji dyrektora przeszła na zasłużoną emeryturę. Wójt Gminy Gorlice powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  mgr Alicję Górską a zastępcą dyrektora została mgr Renata Dulęba. Rok później przeprowadzono remont starej części szkoły, wykonano termomodernizację i elewację obiektu, zmodernizowano budynek gospodarczy i usytuowano w nim stołówkę szkolną, wyłożono kostką obejście szkoły. Obecnie obiekt oświaty jest dumą naszej miejscowości i prezentuje się na miarę XXI w.
Szkoła jako placówka  publiczna została założona w 1905 roku. Obecnie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum, tworząc Zespół Szkół w Dominikowicach. Kompleks szkolny składa się z 3 części: budynek starej szkoły z 1905 roku, w którym znajdują się klasy szkoły podstawowej, nowy segment dydaktyczny z 2003 roku, w którym znajdują się klasy gimnazjalne oraz sala sportowa z 1999 roku. Obok budynku szkolnego znajduje się nowoczesna stołówka szkolna.
Przy szkole jest zagospodarowane boisko sportowe i teren rekreacyjny do gier i zabaw. Szkoła posiada 12 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe z 10 stanowiskami, bibliotekę z czytelnią oraz gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Sale lekcyjne są przestrzenne, jasne i estetycznie udekorowane. W holu gimnazjum i korytarzu szkoły podstawowej znajdują się gazetki tematyczne obrazujące wydarzenia z życia szkoły i osiągnięcia uczniów w różnych konkursach i zawodach sportowych.