Smaller Default Larger

    Szkoła pamięta

W ramach akcji „Szkoła pamięta” 25 października 2023 r. uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią - panią Renatą Dulębą - wybrali się na cmentarz wojenny nr 118 do Staszkówki. Jest on jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

 Okres przed dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli, to także czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Nasz wyjazd poprzedziła rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania się na nekropoliach.

 Podczas pobytu na cmentarzu zatrzymywaliśmy się przy starych grobach. Zapaliliśmy znicze i minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy. Dla naszej klasy była to już czwarta wizyta na cmentarzu wojennym. Wyjazd był niezwykłą okazją sprzyjającą pogłębieniu wiadomości na temat przeszłości naszej ojczyzny. W powadze i zamyśleniu uczestniczyliśmy w tej historycznej wędrówce.

 

Uczniowie klasy VIII