Smaller Default Larger

„Jesteśmy gotowi”

W piątek, 21 czerwca, uroczyście zakończyliśmy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2023/2024. W trakcie uroczystości uczniowie klasy VIII pożegnali się z naszą szkołą.

„Jesteśmy gotowi” – taki tytuł nosiła etiuda, w której ósmoklasiści przedstawili swój czas spędzony w szkole. Wszyscy spotkali się na stacji kolejowej w Zagórzanach, aby odjechać „w świat”.  W krótkich dialogach uczniowie uchwycili swoje najważniejsze wspomnienia z pobytu w szkole w Dominikowicach. Było kolorowo, dynamicznie i wzruszająco.

Absolwenci wręczyli także Panu Dyrektorowi – panu Tomaszowi Szczepanikowi - zdjęcie klasowe w stylu retro, a piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz „Ale to już było” wprowadziła zebranych w nostalgiczny nastrój.

W imieniu rodziców uczniów klasy ósmej pani Izabela Sikora skierowała piękne słowa podziękowania za pracę dydaktyczno‑wychowawczą do wychowawczyni - pani Renaty Dulęby, Dyrektora Szkoły i całego grona pedagogicznego.

Po występie ósmoklasistów Dyrektor Szkoły – pan Tomasz Szczepanik - podsumował rok szkolny zwracając uwagę na to, że każdy uczeń, jeśli pracował na miarę swoich możliwości, może być zadowolony ze swojego świadectwa. Uczniowie w tym roku oprócz świadectw otrzymali również imienne certyfikaty z informacją będącą docenieniem m.in. zdolności, umiejętności oraz tego, co wychowawca zauważył wartościowego w każdym z nich.

Nowością był fakt, że starsi uczniowie (kl. IV-VIII) po odbiór świadectwa i certyfikatu
i młodsi (kl. I-III) po odbiór tarczy ukończenia danej klasy, przechodzili z dumą i dostojnym krokiem po… czerwonym dywanie. Każdy mógł poczuć się wyjątkowo.

Po odbiorze świadectw na uczniów czekała słodka niespodzianka ufundowana przez Radę Rodziców, która także zakupiła nagrody książkowe i rzeczowe dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkoły. Uczniowie otrzymali również nagrody za czytelnictwo oraz udział
w konkursach.

Następnie życzenia dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły złożyła przewodnicząca Rady Rodziców - pani Anna Radzik.

Kończąc uroczystość, Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz życzył wszystkim udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu