Smaller Default Larger

Kim będę w przyszłości? Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum

Materiały dla rodziców - możliwości wspierania dziecka we właściwym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej:

- Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców.

- Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum.

- Sytuacja na rynku pracy osób młodych (lata 2009 – 2013) - strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Materiały dla uczniów:

- wyszukiwarka zawodów

- edukator zawodów

- e-Gazetki o zawodach